Boeken van Drs. Wim Jurg

Wim Jurg (Almelo 1934) was prediker, pastoraal therapeut en leraar. Hij begon zijn roeping als zendeling in Zuid Italië en na terugkomst in Nederland werd hem tijdens zijn doctorale studie Pastoraat en Psychotherapie bij de Theologische Universiteit te Kampen door Dr. Gerben Heitink aangeraden om zich verder te specialiseren in de pastorale hulpverlening.
Na zijn opleiding als drugsconsulent (Jellinek kliniek, Amsterdam), en gedurende zijn verdere pastorale (KPV ) en psychotherapeutische opleiding(RINO Amsterdam en Utrecht), heeft hij als voorlichter, leraar en drugsconsulent 12 jaar bij de CDB Balkbrug (1974-1986) gewerkt voor verslaafden.
Vervolgens is dit uitgemond in de oprichting van het pastoraal therapeutisch centrum Tabitha te Lutten (september 1986), met hulpverlening in de breedste zin van het woord en een opleiding tot pastoraal therapeut, waar hij ook als therapeut, leertherapeut en (leer)supervisor mee verbonden was.

Drs. Wim Jurg
Op weg naar een christelijke psychotherapie
Het boek 'Op weg naar een christelijke psychotherapie' is een aanzet tot een christelijk gefundeerde therapie die streeft naar een integratie tussen psychotherapie en theologie. Het is een praktische handreiking voor het werken met cliënten.
€19,50 Paperback

Drs. Wim Jurg
Van classificatie naar diagnostiek
Dit boek bespreekt een procesmatige benadering van de hulpverlening vanuit christelijke optiek. In het boek zijn twaalf verbatims opgenomen van gesprekken met cliënten met verslavingsproblematiek.
€21,50 Paperback

Drs. Wim Jurg
Leertherapie
Dit boek is een korte inleiding in leertherapie als onderdeel van de opleiding tot pastoraal therapeut. Bijzondere aandacht krijgt de TGI (Thema Gerichte Interactie) als raamwerk voor het geven van leertherapie.
€13,28 Paperback
Drs. Wim Jurg
Supervisie aan verslavingstherapeuten
In dit boek geeft Drs. Wim Jurg een verslag van zijn kennis en jarenlange ervaring op het gebied van supervisie aan verslavingstherapeuten. Het boek is geschreven tegen de achtergrond van de christelijke hulpverlening aan alcohol- en drugsverslaafden.
€11,50 Paperback
Drs. Wim Jurg
Basisprincipes van supervisie
Het boek 'Basisprincipes van supervisie'is een inleiding in supervisiekunde: I.Randvoorwaarden: deskundigheidseisen, werkvormen, matching, leerstijlen, stagevoorbereiding; II. Methodieken; en III. Afronding: Evaluaties, sanctionering, certificering.
€24,95 Paperback