Welkom

Bijbels en Professioneel

De opleiding ondergaat een reorganisatie en zal onder een andere naam worden voortgezet.

 

De opleiding geeft een brede onderbouw voor het vak van hulpverlener op christelijke grondslag. Onderwerpen zijn: de Bijbelse basis van het pastoraat,  attitudes, mensbeeld en de belangrijkste stromingen binnen het pastoraat en psychotherapie. De opleiding is sterk praktijkgericht en sluit aan bij de actualiteit. Het geeft een goede basis voor de pastorale begeleiding van cliënten. Ook is er aandacht voor persoonlijke groei in de vorm van individuele en/of groepsleertherapie.

 

Een essentieel onderdeel van de opleiding is de stage. Tijdens de stage pas je de geleerde theorie toe in de praktijk van je toekomstige bediening of beroep.


Hbo-opleiding

De Hbo-opleiding van Tabitha is een vierjarige opleiding voor hoger beroepsonderwijs in de vorm van afstandsonderwijs. Tabitha Opleiding leidt op tot het beroep van pastoraal therapeut. Binnen de opleiding kunt u zich specialiseren in een onderdeel van de pastorale therapie, bijv. huwelijks-en gezinstherapie, pastoraat en gemeenteopbouw.

 

Tijdens de opleiding verwerft men pastoraal-psychologische kennis met daarbij behorende diagnostiek en therapeutische interventies. Dit in het kader van evangelische waarden en normen. Het onderwijs is praktijk- en beroepsgericht. Voor de studie wordt gebruik gemaakt van de moderne media en e-learning. U kunt een studiegids aanvragen via de contactpagina.

 


Mbo-opleiding

Begin 2015 is Tabitha in samenwerking met Jireh-Rapha Consult gestart met een tweejarige opleiding pastorale counseling op mbo-niveau in Rotterdam.

 

Deze opleiding is prima te volgen naast uw huidige werk of andere bezigheden. Het doel is mensen op te leiden tot pastoraal hulpverlener binnen gemeenten/kerken en daarbuiten.

 

Doelgroep

U bent actief betrokken bij een gemeente en wil graag een opleiding volgen tot pastoraal counselor om daarmee op verantwoorde wijze pastorale hulp te kunnen geven aan mensen binnen en buiten de gemeente.

 

Doel

In de opleiding verwerft u de volgende competenties:

  • Contact leggen met hulpvragers en ontwikkelen van sociale vaardigheden
  • Ontwikkelen van de juiste houding van empathie, respect en caring
  • Inschatten van de problematiek
  • Methodisch begeleiden van hulpvragers
  • Gespreksvaardigheden
  • Samenwerking met andere hulpverleners
  • Kritische zelfevaluatie en reflectie

Docenten

Drs. Geert Hoekstra, (Pastoraal) theoloog, missioloog, docent

 

Drs. Soraima Martina, Pastoraal hulpverlener, trainer, coach en econoom

 

Diverse gastdocenten

 

Kosten Mbo-opleiding

n.t.b.

Data Mbo-opleiding

Start 2020