Data

Hbo-opleiding

Instroom in de Hbo-opleiding is mogelijk op ieder moment na inschrijving en toelatingsprocedure

Mbo-opleiding

31 maart 2018 - studiedag

In het najaar van 2018 wordt er met een nieuwe groep gestart (onder voorbehoud)