Digitale Opleiding

Voorgeschiedenis

De opleiding van Tabitha is in 2008 begonnen met de nieuwe variant van de opleiding pastorale therapie op Bachelor niveau. Deze nieuwe opleiding maakt gebruik van de mogelijkheden die ICT/Internet biedt. Zo worden de meeste hoorcolleges vervangen door zelfstudie en begeleiding op afstand in de vorm van E-learning.

Voor het aanleren van praktische vaardigheden, bespreking van literatuur en aanvullende thema’s worden enkele studiedagen ingeroosterd.

De opleiding is competentiegericht. De belangrijkste aandachtspunten zijn: verdieping van kennis, het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van de juiste attitude.

De opleiding is bestemd voor een ieder die professioneel met cliënten wil werken en dit wil doen op een integratieve wijze. In de opleiding wordt zowel aandacht gegeven aan pastoraat als psychotherapie. Tabitha Hogeschool wil volledig Bijbels en wetenschappelijk zijn in haar opleidingsaanbod.

 


Toelatingseisen

Een vooropleiding op Havo-niveau of vergelijkbaar.

Daarnaast moet de student beschikken over de volgende vaardigheden:

  • - zelfstandig en gedisciplineerd kunnen werken.
  • - computervaardigheden (tekstverwerking, e-mail, internet)
  • - een redelijke, passieve beheersing van de Engelse taal
  • - een tijdsinvestering van gemiddeld 10 uur per week.

De opleiding wil rekening houden met eerder verworven competenties (EVC). De examencommissie kan vrijstellingen verlenen aan studenten die een andere studie hebben gevolgd.

Opzet

De opzet van de opleiding vereist een andere manier van studeren en begeleiding dan binnen het reguliere onderwijs. Om uitval te voorkomen willen we aandacht geven aan begeleiding tijdens de contactdagen en binnen de digitale leeromgeving. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen proces en leertempo.

 

In de opleiding is een jaarstage ingebouwd onder supervisie van een door de LVSC erkende supervisor. In de Stagenota staan de voorwaarden omschreven en er is overleg met de stagecoördinator voorafgaand aan de stage en gedurende de stage.