Tabitha Opleiding

opleiding


Bij Tabitha Opleiding kunt u een pastoraal-therapeutische opleiding volgen op Hbo- of mbo-niveau. Ook worden er workshops op post-hbo niveau georganiseerd. De opleiding is Bijbels, professioneel en praktijkgericht. We nemen principieel afstand van alle therapieën of inzichten die niet met de Bijbel overeenkomen, maar willen ook volledig wetenschappelijk zijn.

 

hulpverlening


Tabitha Hulpverlening biedt op ambulante basis pastoraal-therapeutische hulp aan volwassenen en kinderen met pastorale en psychische problemen. Uitgangspunt is het Bijbelse mensbeeld, waarin het gaat om de eenheid van geest, ziel en lichaam. Wij werken vanuit een professionele integratie van Bijbelse counseling en wetenschappelijke psychotherapieën. 

 

identiteit


Voor alle onderdelen van Tabitha is de Bijbel, het geopenbaarde Woord van God, de grondslag. De Persoon en het Werk van Jezus Christus staat centraal.

Pastorale psychotherapie is de integratie van Bijbelse zielzorg met elementen uit de gangbare psychotherapieën, die aan de Bijbel getoetst zijn. Tabitha wil op wetenschappelijk niveau en praktisch vlak bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze integrale christelijke psychotherapie.